Zombie bass


Sangen er delt in i intro + del “A” til “I”. En ekstra fil inneholder del G, H og I sammen. Til slutt dekker en fil hele sangen.

Lydfiler